మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు:

  •  24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 31,790
  •  22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 29,430
  •  వెండి కిలో ధర రూ.40,900

వివిధ మార్కెట్లలో గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.31,790, విశాఖపట్నంలో రూ.31,850, ప్రొద్దుటూరులో రూ.31,650, చెన్నైలో రూ.30,890గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.29,430, విశాఖపట్నంలో రూ.29,300, ప్రొద్దుటూరులో రూ.29,370, చెన్నైలో రూ.29,420గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.40,900, విశాఖపట్నంలో రూ.41,300, ప్రొద్దుటూరులో రూ.41,000, చెన్నైలో రూ.43,300 వద్ద ముగిసింది.

Related posts

Leave a Comment