జాతీయ జెండా ఎగరవేసిన జనసేన అధినేత పవన్!!

స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసేన కార్యకర్తలతో కలిసి జాతీయ జెండా ఎగరవేసిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్.

Related posts

Leave a Comment